Değerler eğitimi adı altında

deger
Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının nasıl olacağı veya nasıl olması gerektiğini belirleyen etken , benimsediği insan yetiştirme modelidir.Çocukların yetiştirilmesi konusunda benimsenen politika ve uygulamalar, toplumsal yapının nasıl olacağı/oluşturulacağı konusunda en temel belirleyici etkenlerin başında gelir.Değerler eğitimi adıyla birçok okulda çeşitli vakıflar adı altında örgütlenen tarikat üyelerinin okullarda eğitim verdiği gerçeği gün geçerek yaygınlaşıyor.Dindar nesil söylemleriyle dönüş sürecini hızlandırıp pekiştirmek isteyen AKP iktidarı hızla bilimsel eğitimden uzaklaşmaktadır.Değerler eğitimi adı altında yaşanan olaylara bir kaç örnek verelim ;.Yenişehir Gazi Anaokulu’nu ziyaret ederek çocuklara “Değerler Eğitimi” kapsamında ölümü övdüler. Müftülük görevlileri, ölümün çok faziletli bir şey olduğundan, cennetin dünyadan kat ve kat güzel bir yer olduğundan söz ettiler. “Günah işlemezseniz cennete gidersiniz” dediler ve çocukları ölüme özendirdiler. Çocuklardan pek çoğu evlerine gidip ailelerine “Anne, baba ben ölmek istiyorum” deyince skandal ortaya çıktı. Veliler olay karşısında endişelenip tepki gösterdi.Mersin’de “Değerler Eğitimi” için orta okullar da gezildi. Bunlardan biri olan Yenişehir Dr. Kamil Tarhan Ortaokulu’nda da farklı bir skandal yaşandı. Kız öğrencileri hedef alan müftülük görevlileri, onlara, “Neden örtünmüyorsunuz, görmüyor musunuz elmanın bile kabuğu var” diye çıkıştılar. Kız öğrenciler durumu ailelerine anlatınca skandal ortaya çıktı.Özellikle okullarda değerler eğitimi veren vakıf olarak Ensar Vakfı’nın öne çıkması AKP’nin öğrencileri kendi ideolojisinin hegemonyası altında yetiştirmeyi hedeflediği çok açık ortaya çıkıyor.
AKP’nin Değerler olarak sunduğu doğruluk , dürüstlüğü 17/25 Aralık hırsızlıklarından biliyoruz , sizin ahlakınızı Karaman’da yaşanan ensar vakfı olayından biliyoruz.
Türkiye’de büyük ölçüde “tek din, tek mezhep” anlayışının ve farklı kimliklere karşı önyargıları besleyen ve milliyetçilik temelinde yükselen resmi ideolojiyi besleyen bir değerler eğitiminin bilimsel olması ve sağlıklı sonuçlar vermesi mümkün değildir. Böylesi bir uygulama, hem çocukların sağlıklı gelişiminin, hem de eğitim sisteminde eşit, özgür ve bilimsel düşüncenin ilerlemesinin önündeki en önemli engeldir.Okullarda giderek yaygınlaşan bu uygulamaya biz Devrimci – Liseliler olarak izin vermeyeceğiz.
(Eğitim Sen Broşüründen yararlanılmıştır.)

Benzer yazılar