DEV-LİS Meslek Lisesi

devlismesleklisesilogo

DEV-LİS Meslek Lisesi kuruldu. İşte kuruluş bildirisi;

MEMLEKET MESELESİNİ,DEVRİMCİ MESLEK LİSELİLER ÇÖZECEK!

Meslek Lisesi meselesi, gelecekte işçi sınıfının bileşeni olacak Meslek Lisesi öğrencilerinin meselesidir. Meslek Lisesi öğrencileri bir yandan genç olmaktan kaynaklı çelişkiler yaşarken, diğer yandan Emek-Sermaye çelişkisini daha yakıcı hissetmektedir. Meslek Lisesi öğrencileri diğer lise öğrencilerinden çok daha kısa bir süreçte sermayenin emek sömürüsüyle hayatlarının içerisinde karşılaşmaktadır. Dört yıllık lise eğitiminin son evresi olan 12. sınıf öğrencileri her yıl çeşitli yerlerde staja zorunlu tutulmaktadır. Bizim meselemizde aslında tam olarak burada başlamakta..

Devlet ile anlaşmalı sermaye patronlarının “ucuz iş gücü” olarak nitelendirdiği Meslek Lisesi öğrencileri her yıl asgari ücretin üçte birini dahi alamadan staj adı altında çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz bırakılmaktadır. Devletin öğrenciler üzerine yaptırımları ise öldürücü cinsten, ağır işlerde çalışma yaşının 16’ya indirilmesiyle birlikte artık Meslek Lisesi öğrencilerine ağır işler yaptırılmasının yolu açılmıştır. Her yıl birçok stajyer işçi bu ağır işlerde hayatını kaybetmekte ya da ağır yaralanmaktadır ayrıca stajyer işçilere de hiçbir hayat sigortası yaptırımı uygulanmamaktadır. Devlet ise sigortasız stajyer işçileri, stajyer oldukları için işçi sayamadığından dolayı görmezden gelmektedir. Bu staj süresince öğrenciler birçok cinsiyetçi söyleme maruz kalmakta ve de diğer maaşlı işçilerle aynı seviyede çalıştırılırken verilen işi yapma zorunluluğuyla birlikte yapmaması durumunda ise öğrenciler yüksek kredili staj notlarıyla tehdit edilmektedir. Her ay bu işyerlerine uğrayarak öğrenci hakkında bilgi alan gözlemci öğretmen ise bu yapılanlara göz yummakta hatta öğrencilerin şikayetini dikkate almamaktadır. Öğrenci zorunlu staj evresini yaşamakta iken peşini hiç bırakmayan okul baskı ve sorunlarıyla baş başadır. Hatta çoğunluk olarak öğrencilerin en büyük şikayeti staj yüzünden sınavlara adapte olamamak ve sınavlara çalışamamaktır.

Eşit işe eşit ücret isteyen sınıfsız sömürüsüz bir dünya için mücadele eden biz Meslek Lisesi öğrencileri bu haksızlıklara dur diyoruz!

Genel hatlarıyla anlattığımız bu gelişmeler Meslek Liseleri içerisinde DEV-LİS örgütlenmesinin yaygınlaştırılmasının bütün koşullarının fazlasıyla bulunduğunu göstermektedir. İşçi sınıfının bileşeni olacak olan ve çoğunlukla yoksul aile çocuğu olan Meslek Lisesi öğrencilerini DEV-LİS Meslek Lisesi saflarına kazanmak bizler için vazgeçilmezdir. Bizler Meslek Lisesi öğrencilerinin gelecein işçi sınıfı üyeleri olacağını bilerek bu meseleyi ciddi olarak ele alacağız.

Her Meslek Lisesi DEV-LİS’in kalesi olmalıdır!

Bizler gücümüzün örgütlülüğümüz olacağının farkındayız!

Memleket meselesi olarak nitelendirilen sorun aslında sömürü meselesidir. Meslek Lisesi sorununu biz; Devrimci Meslek Liseliler çözeceğiz!

YAŞASIN DEVRİMCİ MESLEK LİSELİLER!

DEV-LİS MESLEK LİSESİ

Yaşasın Devrimci Meslek Liseliler